Geschiktheidsattesten leerkrachten definitief weg

De stuurgroep Kafka (Jong Domus en de jongeren van de drie artsensyndicaten ASGB, VAS en AADM) haalt haar slag definitief thuis: geschiktheidsattesten voor leerkrachten zijn nu echt afgeschaft met terugwerkende kracht tot begin dit jaar. Eerder gooiden juridische perikelen nog roet in het eten.

Uit een juridische analyse achteraf bleek immers dat een geschiktheidsattest wegens een blijvende financieringsvoorwaarde voor scholen nog steeds nodig was voor de scholen en leerkrachten. Hierdoor had een leerkracht nog steeds dergelijk attest nodig.

Dankzij een amendement op voorstel van Jong Domus, ingediend door Vlaams parlementslid Koen Daniëls, zijn de geschiktheidsattesten nu wel volledig en definitief afgeschaft en dit retroactief vanaf 01 januari 2021.

Kortom: een huisarts hoeft geen geschiktheidsattest meer te schrijven voor zijn patiënt-leerkracht. De stuurgroep Kafka was heel tevreden na de eerste principiële goedkeuring van het onderwijsdecreet 31 in april jl.

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) is opgelucht. Verschillende bepalingen in Onderwijsdecreet 31 zorgen voor administratieve vereenvoudiging en het verminderen van planlast.

“We schrappen het medische attest bij aanstelling van onderwijspersoneel als financieringsvoorwaarde. Scholen moesten immers bewijzen dat hun personeel “de gezondheid van de leerlingen niet schaadt’. Een archaïsche regel die stamt uit de tijd dat bepaalde besmettelijke ziekten zoals TBC nog frequent voorkwam. Het gevolg was dat de huisarts een medisch attest moest afleveren “gezond”. Maar op heden heeft dit attest geen enkele zin of meerwaarde meer. Wel integendeel, het zorgde enkel voor planlast bij scholen en huisartsen, verloren tijd voor het personeelslid en de huisarts én kosten voor de leraar en de ziekteverzekering. Goed nieuws dus dat dat vanaf nu van de baan is.”

De stuurgroep bedankt uitdrukkelijk de leden van het Vlaams parlement. Dit is een sterk signaal naar alle huisartsen die hopen dat er veranderingen komen in de administratieve belasting van de dagelijkse praktijk. Bovendien is het een krachtig duwtje in de rug van de stuurgroep die hard en actief blijft verder werken om te vechten tegen de administratieve overbelasting bij huisartsen en ook in de toekomst het gesprek zal blijven aangaan met de overheid en andere instanties, aldus dr. Sophie Van Steenbergen – voorzitter Jong Domus, dr. Anthony Dheere – AADM - dr. Pieter Mertens – dr. Sylvie Geurts – VAS

Alle Nieuwsberichten