Klimaat

Doelstellingen:

  • Aandacht vestigen rond planetaire gezondheid, meer specifiek over de gezondheidseffecten die de klimaatopwarming met zich meebrengt (en hoe deze te beperken)
  • Duurzaamheid in de huisartsenpraktijk
  • Kennis bij huisartsen en patiënten vergroten, met aandacht voor kennisoverdracht van huisarts naar patiënt

De werkgroep klimaat houdt zich bezig met verschillende aspecten rond klimaat, milieu en duurzaamheid. Als jonge huisartsen bekijken we welke rol hierin voor ons is weggelegd.

De klimaatopwarming brengt verschillende nefaste effecten op de gezondheid met zich mee. Het is dus belangrijk voor eenieders gezondheid dat we verdere klimaatopwarming tegengaan.

Naast het informeren van collega (huis)artsen, willen we zoeken naar de meest aangewezen manier om onze patiënten de nodige informatie te bezorgen. Er moet namelijk meer aandacht zijn voor planetaire gezondheid. We baseren ons hierbij op de ‘Declaration calling for family doctors of the world to act on planetary health’ van WONCA.

We willen kijken hoe onze praktijkvoering duurzamer kan verlopen. Dit doen we natuurlijk niet alleen: we zoeken aansluiting bij verschillende organisaties om hierrond te werken. We focussen op maatregelen die de grootste impact kunnen hebben, met aandacht voor sociale rechtvaardigheid. Daarbij zoeken we naar win-win situaties, waarbij een gunstig effect op het klimaat of milieu hand in hand gaat met een betere gezondheid voor de patiënt (en volksgezondheid in het algemeen).

Vanuit onze medische achtergrond en kennis over planetaire gezondheid kunnen we daarnaast een rol spelen in het bepleiten en bevorderen van de levensnoodzakelijke maatschappelijke transitie.

Concreet hebben we al een GP Meethink georganiseerd rond de gezondheidseffecten van de klimaatopwarming, ondertekenden we mee de oproep van Docs for Climate/Health for Future (health4future.be/H4F/) en zijn we samen met Domus Medica en de apothekersbond een MFO rond duurzaam geneesmiddelenvoorschrift- en gebruik aan het ontwikkelen.

Word jij hier ook enthousiast van? Wil je ons helpen ons project verder uit te bouwen? Bezit je belangrijke kennis over een van deze thema’s? Contacteer ons via info@jongdomus.be.