De Huisarts 2030

Klik hier om je in te schrijven voor de dag van de jonge huisarts 2022

Ontdek onze activiteiten Ontdek onze workshops

Wanneer? Zaterdag 26 maart 2022
Wie? Voor alle jonge huisartsen (ook in opleiding) en alle huisartsen die jong zijn van geest ;)
Waar? Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen - start in aula Fernand Nédée.
Timing?
9u00-09u30: Onthaal met koffie/thee
09u30-10u45: Keynote speech door Frank Vandenbroucke + Sam Proesmans
11u00-11u45: Workshop 1
12u00-12u45: Workshop 2
12u45-14u00: Lunch - Jobbeurs - Project Guinee (Memisa)
14u00-16u00: Debat Huisarts 2030
16u00-16u15: Afsluiting
16u15-18u00: Hapje, drankje, dansje op het social event

Workshops

Je kan kiezen uit ‘verdiepende’ of ‘inspirerende’ workshops. Een verdiepende workshop heeft de lengte van 2 inspirerende workshops. Je kan dus kiezen voor 1 verdiepende of 2 inspirerende workshops. In de verdiepende workshop wordt het thema tot de diepte uitgewerkt. De inspirerende workshops raken een topic aan, zodat je geprikkeld wordt om hier meer over na te denken.

De workshops worden binnenkort bekendgemaakt.

Inspirerend

Goed begonnen is half gewonnen. Voedingsadviezen voor de allerkleinsten.

In deze lezing nemen we u mee naar de eerste 2 nutritionele levensjaren van uw jongste patiënten. Hierbij gaan we dieper in op de basisprincipes van zuigelingen- en peutervoeding en vestigen we ook de aandacht op de ongerustheden die leven bij ouders. Meer specifiek benaderen we borst- en flesvoeding, de start van vaste voeding en gaan we ook in op smaakontwikkeling, eetgedrag en hoe zorgfiguren een invloed hebben op het verdere eetpatroon van het kind. Een juiste voedingskeuze voor de allerkleinsten vormt immers een belangrijke basis voor het verder leven.
Carmen Binst en Indra Van Hoorick - huisartsen
Max aantal deelnemers: 30

Verdiepend

Team Prisma op bezoek: finesses van een degelijk klinisch onderzoek van de schouder en training van de infiltratievaardigheden

Samen met de orthopedisten van het AZ Maria Middelares bekijken we a.d.h.v. enkele interessante casussen op interactieve wijze het onderzoek van het schoudergewricht. Vervolgens oefenen we met behulp van schouderdummies de mogelijke infiltratietechnieken. We willen tijdens deze workshop ook het gebruik van Prisma in het licht zetten. Digitale multidisciplinaire samenwerking, de toekomst?
Pieter-Bastiaan De Keyzer – orthopedist bovenste lidmaat AZ Maria Middelares
Michiel Cromheecke - orthopedist bovenste lidmaat AZ Maria Middelares
Max aantal deelnemers: 30

Inspirerend

De toekomst van de CRA-arts

Hoe zien we de organisatie residentiële ouderenzorg in de toekomst? Wat is de rol van de CRA-arts? Wat is de rol van de huisarts van de patiënt? Een interactieve workshop met uitleg en handvaten over wat de functie van een CRA-arts (kan) inhouden, getuigenissen en debat. Voor iedereen zelf CRA-arts is, nieuwsgierig is naar deze functie en al zijn potentieel en voor iedereen die mee wil doen aan het debat over de beste zorg voor zijn oudere patiënt.
Emy Kool - expertisedomeinverantwoordelijke Chronische zorg
Katrien Cordemans - huisarts en CRA

Max aantal deelnemers: 30

Verdiepend

Echografie – de stethoscoop van de 21e eeuw?

Is echografie de stethoscoop van de toekomst? Meer en meer huisartsen kiezen voor een bijkomende opleiding om het echotoestel te gebruiken tijdens de raadpleging. Dr Stijn Casier schreef een masterthesis over dit topic. Hij zal u een inleiding geven over hoe een echotoestel het leven van een huisarts kan veranderen en vereenvoudigen. We staan ook stil bij de praktische limieten. Nadien zetten we de theorie om in de praktijk. Met beschikbare toestellen gaan we aan de slag.
Stijn Casier – huisarts
Max aantal deelnemers: 20

Inspirerend

Zorg voor oudere patiënten met een niet-westerse migratieachtergrond

We starten met een inleiding over de beperkte gezondheidsvaardigheden en verschillende wensen en behoeften die ouderen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben. Hierna komen verschillende onderwerpen zoals communicatieproblemen, rol van de familie, belang van religie, palliatief zorg bij moslims, ... aan bod. Er worden echte praktijkvoorbeelden gebruikt met praktische tips en tricks die u kan gebruiken tijdens uw consultaties.
Hakki Demirkapu – huisarts - doctoraatsonderzoeker Vakgroep Huisartsgeneeskunde VUB
Max aantal deelnemers: 50

Inspirerend

World Café: op café met huisartsen die werken in het buitenland

In het world café praten we tussen pot en pint over de huisartsgeneeskunde van de toekomst. Onze gastheren en – vrouwen zijn jonge huisartsen die in het buitenland werken. Zij zijn hier op korte uitwisseling en dagen je uit om aan tafel je meest revolutionaire ideeën omtrent huisartsgeneeskunde met hen te delen.
Exchange students – Engelse workshop
Max aantal deelnemers: 15

Inspirerend

Update project Kafka - de strijd tegen administratieve overlast in een kluwen van zorgstructuren.

Sinds 2020 bindt Jong Domus de strijd aan tegen de administratieve overlast voor huisartsen. Ondertussen heeft Jong Domus zich verenigd in een stuurgroep samen met de verschillende artsensyndicaten (ASGB, VAS en AADM) om hieraan samen verder te werken. Met een afschaffing van het geschiktheidsattest in het onderwijs en een gedeeltelijke afschaffing van het ziektebriefje voor 1 dag is er al wel degelijk iets gebeurd, maar de strijd verloopt traag en moeizaam. De gezondheidszorg is immers een kluwen van structuren met verschillende bevoegdheden. Waar wordt wat beslist en wat is de impact hiervan in het algemeen en op Kafka? De workshop wordt geleid door Anthony Dheere, een van de trekkers van de stuurgroep en Sofie Croenen – verantwoordelijke beroepspromotie binnen Domus. Zij starten met een schets van de huidige gezondheidszorgorganisatie waarbinnen gewerkt moet worden. Daarna zullen ze jullie updaten over de lopende projecten en bespreken de obstakels en struikelblokken waarop er gebotst wordt. Nadien is er tijd voor een groepsdiscussie: Welke zijn op dit moment nog grote administratieve pijnpunten in de praktijk? Welke zaken moeten prioritair aangepakt worden en hoe kunnen we dit doen? Samen komen we ongetwijfeld uit op interessante pistes en vernieuwende ideeën.
Anthony Dheere - huisarts – oud-voorzitter Jong Domus – trekker Kafka
Sofie Croenen – verantwoordelijke beroepspromotie binnen Domus
Max aantal deelnemers: 30

Inspirerend

Gluren bij de buren

Emmily, Marco en Evelyne trokken na hun huisartsenopleiding in België de grens over om als huisarts aan de slag te gaan in Duitsland en Nederland. Door hun werkervaring in de verschillende gezondheidszorgsystemen kennen ze als geen ander de voor-en nadelen. Welke zaken uit de buurlanden kunnen we meenemen voor het verbeteren van onze gezondheidszorg en ons huisartsenberoep in de toekomst? Wat zijn de valkuilen? Heb je interesse in zorgsystemen in andere landen en ben je benieuwd wat we hiermee in België kunnen doen? Of interesse om te werken in 1 van beide landen? Dan is deze workshop zeker iets voor jou!
Emmily Schaubroek - huisarts
Marco Janssens - huisarts
Evelyne Denaghel - huisarts

Max aantal deelnemers: 30

Verdiepend

Zwangerschapsopvolging in de eerste lijn

Je hebt net een bloedname gedaan en daarmee de zwangerschap van je patiënte bevestigd, prachtig toch?! Als huisarts wil je waarschijnlijk niets liever dan de zwangerschap van nabij opvolgen, en – idealiter – daarna de zorg voor de pasgeboren baby erbij nemen. We merken echter vaak dat jonge moeders na de eerste echo de weg naar de eerste lijn zoek geraken. Hoe kunnen we een betere samenwerking tussen de gynaecoloog, de vroedvrouw en de huisarts tot stand brengen? Hoe kunnen wij als huisarts een toegevoegde waarde betekenen in dit mooie traject, zónder te overmedicaliseren? Daar zullen we het in deze workshop diepgaand over hebben. In het eerste deel van de workshop bespreken we deze thema’s met gynaecologe Els Dufraimont en huisarts Nicole Dekker. Het tweede deel zal actiever zijn: dan kunnen jullie zelf aan de slag met echo- en doppler toestellen op enkele zwangere collega-vrijwilligers. Er zal er ook een vertegenwoordiger van Kyleena zijn zodat je op dummy’s kunt oefenen om spiraaltjes te plaatsen.
Els Dufraimont – gynaecoloog Imelda Bonheiden
Nicole Dekker – huisarts

Max aantal deelnemers: 20

Inspirerend

Management van obesitas in de huisartsenpraktijk: wie kan je doorverwijzing naar de bariatrisch chirurg en hoe volg je jouw patiënt nadien goed op?

De cijfers liegen er niet om: 49,3% van de Belgische bevolking heeft overgewicht, 15,9% heeft obesitas. Als huisarts komen we hier dus ongetwijfeld mee in aanraking. We kunnen een rol spelen in informeren, in preventie, in goede verwijzing én in een goede opvolging tijdens een behandelingstraject.
Thierry Lafullarde – specialist obesitaschirurgie Ziekenhuis Geel
Max aantal deelnemers: 50

Inspirerend

Rol en noden van huisartsen in de aanpak van seksueel en intrafamiliaal geweld

Seksueel en intrafamiliaal geweld vormen een belangrijk volksgezondheidsprobleem wereldwijd. Het Nationaal Actieplan ter Bestrijding van alle Vormen van Gender-gerelateerd Geweld pleit voor een holistische opvang van slachtoffers van intrafamiliaal en seksueel geweld. Met de huisarts als een centrale zorgverlener in de eerste lijn, is het uitermate belangrijk deze te betrekken in de initiële opvang, verwijzing en opvolging van slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld. Maar weet u wat te doen indien een slachtoffer van seksueel of intrafamiliaal geweld zich aanmeldt? Welke stappen moet u ondernemen bij een melding of vermoeden van seksueel of intrafamiliaal geweld? Tot welke instanties kan u zich richten? Hoe zit de zorg voor slachtoffers van seksueel en intrafamiliaal geweld anno 2022 in elkaar? In deze workshop komt zij de problematiek van seksueel en intrafamiliaal geweld toelichten en maakt u wegwijs in het reeds bestaande landschap van ondersteuning voor huisartsen in de aanpak van seksueel en intrafamiliaal geweld.
Anke Vandenberghe - huisarts en onderzoeker aan het Internationale Centre for Reproductive Health van de Universiteit Gent
Max aantal deelnemers: 30

Inspirerend

Jouw persoonlijke visie als huisarts

Huisarts zijn is één van de mooiste beroepen ter wereld, maar het is niet altijd evident om de bevlogenheid en liefde voor ons vak te behouden. Een duidelijk zicht op jouw persoonlijke noden en waarden kan hierbij helpen. In deze interactieve workshop staan we met een klein groepje artsen stil bij vragen als “wat voor een persoonlijkheid heb je?”, “wat is voor jou belangrijk in een samenwerking?”, “wat heb je nodig om je job graag te (blijven) doen?”. Je zal worden aangezet tot reflectie en dialoog, maar er zullen ook concrete handvaten worden aangeboden. Tot dan!
Mieke Muys - carrièrecoach Sophie Petit – Laure Clinckemalie – huisartsen
Max aantal deelnemers: 15

Inspirerend

Beleef 2030! Hoe ziet jouw leven als huisarts er straks anders uit?

In deze workshop word je door de toekomstverkenners van Pantopicon ondergedompeld in het jaar 2030. Je leven als huisarts zou er best wel anders kunnen uitzien. Niet alleen komen er ongetwijfeld nieuwe technologische ontwikkelingen op je pad, maar ook zullen wellicht nieuwe ziektepatronen zich aandienen, nieuwe preventietaken, samenwerkingen, types collega’s, verschuivingen qua werk-privé balans etc. Tijdens deze workshop prikkelen we je met toekomstige ontwikkelingen die straks van betekenis kunnen zijn voor je leven en werk als huisarts. We nemen je mee op sleeptouw doorheen een veranderende wereld en laten je proeven van een week uit het leven van een huisarts anno 2030. Samen verkennen we welke gevoelens en inzichten dit bij jou oproept, voor straks maar ook voor vandaag ter voorbereiding op deze mogelijke evoluties. Uiteraard zijn we ook razend benieuwd welke nieuwe ideeën bij jou opborrelen bij het beleven van de toekomst vandaag!Deze workshop kadert in het visietraject Huisarts 2030. Het is een opwarmer voor de visiesessies die Domus Medica voor de zomer organiseert. Schrijf je vandaag nog in & duik samen met ons de toekomst in!
Nik Baerten en Nicole Rijkens - Pantopicon
Max aantal deelnemers: 40

Activiteiten

Naast de workshops staan er ook nog andere activiteiten op het programma. Ontdek ze hieronder. Hover met de muis over de activiteit voor meer details.

Keynote Speaker

09u30 - 10u45

Hij is ambitieus, jong én je kent hem misschien van het programma ‘Flying Doctors.’ Sam is arts-internist en public health specialist. Op dit moment is hij medisch adviseur van premier Alexander De Croo. Door zijn opleidingen, ervaringen en kritische geest is hij de persoon bij uitstek om licht te werpen op hoe we als maatschappij moeten omgaan met de uitdagingen van de toekomst. Health for all?

Jobbeurs en Project Guinee (Memisa)

12u45 - 14u00

Kom gerust een kijkje nemen tijdens de lunch. Wat zijn de opties die je als huisarts hebt? Ooit al eens gehoord van een verslavingsarts, gevangenisarts of vluchtelingenarts? Welke academische mogelijkheden zijn er als huisarts? Kan je lesgeven? Een groepje enthousiaste collega’s zijn blij om wat meer informatie te geven over hun ‘speciale’ job.

Memisa: Kennismaking met eerstelijnszorg in Guinee

Kom op de middag langs en bekijk in een kort filmpje hoe de eerstelijn georganiseerd wordt in Guinee. Kristel van Memisa vertelt hierbij in geuren en kleuren haar ervaringen en wat we van elkaar kunnen leren.

Debat Huisarts 2030

14u00 - 16u00

Wat is de plaats van de huisarts in het toekomstige eerstelijns landschap? Wat vinden wij als jonge arts belangrijk? We vuren onze vragen en bedenkingen af op Marc Noppen, Luc Van Gorp, Bert Aertgeerts, Ann De Guchtenaere, Daan Aeyels en Pieter Geentjens. Guy Tegenbos zorgt voor de regie.

Congreskosten * Hele dag Namiddag
HAIO lid/student € 40 € 30
HAIO niet lid € 60 € 45
(niet) - huisarts lid € 60 € 45
(niet) - huisarts niet lid € 90 € 70
* incl. alle materialen, koffiepauzes, broodjeslunch (bij hele dag) en social event

Accreditering

Er wordt accreditering aangevraagd per workshop en voor het debat.

Inschrijving

Klik hier om je in te schrijven. Je moet geen lid zijn van Domus om deel te nemen aan het congres. Wel moet je een gratis account maken voor de inschrijving. Facturatie volgt in 2022.

Covid-safe

Dit is een covid-safe event. Bij aanmelding op de dag zelf zal je je QR-code dienen te tonen. Het event valt onder de richtlijnen van Universiteit Antwerpen. Dank jullie voor jullie begrip.

Babyvriendelijk congres

Dit wordt een babyvriendelijk congres. Er wordt een speciaal hoekje ingericht voor de jonge mama's en papa's en hun baby's. Er zal een rustige ruimte worden voorzien voor borstvoeding en de benodigdheden voor flesvoeding. Daarnaast zal er tijdens de workshops en het debat kinderopvang voorzien worden voor 2-6 jarigen, hiervoor is inschrijven noodzakelijk.

Sponsors