Memisa

Jong Domus slaat de handen in elkaar met Memisa

Sinds 2020 is een samenwerking tussen beide partners ontstaan. Het doel hiervan? Elkaar zoveel mogelijk inspireren en ondersteunen.

In maart 2020 gingen twee van onze leden (Joke en Sanne) op bezoek bij dr Abdoulaye Sow in Guinee. Samen bezochten ze de belangrijkste eerstelijnsstructuren en werden contacten gelegd met plaatselijke huisartsen.

Hoe kan je zelf ondersteunen?

Wereldwijd is er nog steeds een heel ongelijke toegang tot kwaliteitsvolle basisgezondheidszorg. Ondanks succesvolle gezondheidsprogramma’s en wereldwijde inspanningen, hebben veel mensen in het Globale Zuiden geen of onvoldoende toegang tot degelijke basisgezondheidszorg. Benieuwd hoe jij kan inzetten om hier verandering in teweeg te brengen? Ontdek het hier.

Om de steun en de middelen te hebben om wereldwijd een goede gezondheidszorg uit te bouwen, is een sterk maatschappelijk draagvlak en een effectief beleid nodig. Maar om de Belgische bevolking aan te zetten tot internationale solidariteit, moet ze eerst en vooral op de hoogte zijn van de problemen en hindernissen die samengaan met de beperkte gezondheidszorg in het Globale Zuiden.

Als medische ngo zetten Memisa en haar partners niet alleen activiteiten op in verschillende partnerlanden om de toegang tot gezondheidszorg te bevorderen anderzijds ondersteunen we gezondheidswerkers in België om de maatschappelijke basis hiervoor te vergroten.

Jij vindt net als Memisa dat toegang tot gezondheidszorg een vanzelfsprekendheid moet zijn voor iedereen, waar ook ter wereld?! Je wilt je graag engageren voor dit doel en Memisa eenmalig of sporadisch ondersteunen? Wij helpen je op weg met 6 verschillende manieren om je als vrijwilliger in te zetten.

De 6 verschillende manieren en meer informatie vind je via https://memisa.be/jongdomus.