Klimaatmars - 10 oktober 2021

Op 10 Oktober 2021 vindt een grote mars voor het klimaat plaats in Brussel: Back to the climate

Health for Future België, gesteund door de werkgroep klimaat van Jong Domus, nodigt u uit ons te vervoegen als groep van actoren in de gezondheidszorg.

Klimaatverandering en ineenstorting van ecosystemen vormen de beangrijkste bedreiging van gezondheid en welzijn in de eenentwintigste eeuw (WHO, The Lancet).

Velen zijn zich bewust van deze bedreiging. Er bestaan overweldigend bewijs en wekelijkse oproepen om te handelen. Deze spoedeisende gezondheidssituatie moet dan ook de prioriteit krijgen die ze impliceert.

Door aan deze mars deel te nemen

- steunen we de jeugd, ouderen, ngo’s en alle anderen die hebben gemanifesteerd de laatste jaren: ook wij eisen verandering .

- tonen we dat zorgverleners ook hun dagelijkse benadering van gezondheidszorg willen veranderen

- als beroepsbeoefenaars die het vertrouwen van de bevolking genieten willen we ook anderen aanzetten tot verandering.

Waar en wanneer? Brussel-Noord, in het parkje voor het gebouw van de FOD Financiën, op 10 oktober op 13u. We zullen identificeerbaar zijn door onze witte kledij en Health for Future Belgium-banner.

Wie? Alle gezondheidszorgactoren (verpleegkundigen, artsen, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, onderzoekers, administratief personeel, gezondheidseconomen, studenten…) kunnen hun steentje bijdragen.

Hoe? Met witte jas of T-shirt en een mondmasker. Voel je vrij om een eigen spandoek mee te brengen.

Ga viraal: Hang bijgevoegde affiche op in je wachtzaal. Voeg je bij onze Facebookgroep en bij het Facebookevenement. Stuur deze uitnodiging door naar vrienden, collega’s, kennissen,... Velen delen dezelfde bezorgdheid en zijn bereid om erover te communiceren, wat de eerste stap is naar mogelijke oplossingen.

Wat verder?

Manifesteren is slechts één van de vele mogelijke benaderingen. Er is zoveel te doen en de tijd tikt... Via Health for Future kunnen alle actoren binnen de gezondheidzorg betrokken raken:

- Teken de oproep van de gezondheidszorggemeenschap voorafgaand aan COP26.

- Als u bij onze beweging betrokken wenst te raken, geef dan je interessegebieden aan. We zullen dan snel met u contact opnemen.

- Als u updates wil ontvangen over onze acties, klik dan om onze nieuwsbrief te ontvangen.